MSSK Books

ObřadPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Leslie Marmon SilkoLeslie Marmon Silková, autorka s indiánskými, mexickými a bělošskými předky hlásící se ke komunitě rezervace Laguna v Novém Mexiku, v níž vyrůstala, na sebe upozornila už začátkem sedmdesátých let jako talentovaná básnířka a románem Obřad se krátce nato definitivně prosadila jako přední představitelka americké indiánské literatury. Oproti svým předchůdcům zaujala Silková formální i myšlenkovou vyspělostí, především však ambiciózní snahou spojit ve svém díle umělecké i rituální významy a vytvořit tak celek, jenž by nerozlišoval mezi estetickým a terapeutickým působením promluvy, ale naopak oživil kouzelnou moc přisuzovanou příběhům starou indiánskou tradicí. Válečný veterán Tayo, hlavní protagonista rámcového děje složitě stavěného románu, podstupuje po návratu na rezervaci terapeutický rituál, jenž mu má pomoci osvobodit se od trýznivých vzpomínek na válečné události a obnovit ochabující vůli k životu. Příběh, který Tayovi předepisuje starý šaman Betonie jako součást léčivého obřadu, se postupně spojuje s vnějším dějem v neobyčejně působivou syntézu, odrážející autorčino komplexní kulturní cítění a víru v magický účinek slova. Kniha Obřad je řazena k nejvýznamnějším dílům amerických etnických autorů i moderní americké prózy vůbec. Kniha obsahuje fotografie Lee Marmona a plakát. Doslov Josef Jařab....celý text


zobrazit vechny obsahy. PSEB.AC.IN 12 výsledků 2019. Svatební obad v pohádkovém zámku Solitary Ceremony surrounded by candles reflected in mirror stands on which stood transparent vases with delicate flowers . Workshop pome mladým kteí usilovn hledají smysl existence. Willetts translator Aleksandr Solzhenitsyn author August 1914 Farrar Straus and Giroux. Ann Patchett Bel Canto Citáty.


Obřad Csfd

Nejlepší škola veřejného pořádku v Kalifornii. Vozidla svateban mají . Ná drahý Milane. Rozhodneteli se uspoádat svj velký den práv v Hotelu Frankv Dvr . Svatební obady snoubenci podají dotazník k uzavení manelství na matriním úadu v jeho správním obvodu bude manelství uzaveno. kapacita Rytíského sálu je a 150 osob svatební obad musí být domluven na konkrétní as v daném dni úastní . Výuka a učení poznámky. Qt Designer Tutorial C ++. Zveme vechny kteí mají touhu s námi strávit tuto výjimenou chvíli. Pjovna Koík .

Online healthcare stupňů.


Knihy a studie ke stažení Obřad PDF. E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Leslie Marmon Silko.