MSSK Books

Léčebné konopí v současné medicínské praxiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan Juřica, Leoš LandaKniha je určena lékařům všech odborností, kteří přicházejí do kontaktu s nemocným, a poskytuje jim praktické aktuální informace o této mimořádně diskutované oblasti léčby. Zmiňuje hlavní indikační oblasti, přináší přehled hlavních účinných látek v rostlině konopí, které mají terapeutický potenciál, zabývá se jejich farmakokinetikou a mechanismy účinku. Zaměřuje se na možné terapeuticky prospěšné účinky kanabinoidů při léčbě nenádorové i nádorové bolesti, spastických stavů a zvracení. Jedna z kapitol je zaměřena na právní aspekty používání konopí pro léčebné účely a jejich stručný vývoj. Kniha dále popisuje lékové formy, které je v rámci lékařského použití konopí možné připravit a nadto poskytuje praktické rady, jakým způsobem je přípravky s obsahem konopí možné předepsat (včetně ukázek receptů). Na závěr jsou v textu uvedeny možnosti použití konopí a kanabinoidů ve veterinární medicíně....celý text


Fairyloot listopad 2018. Konopí pro léebné pouití praxe v R. Nakladatelství Grada. Prolistujte stránky knihy pette si recenze tená nechte si doporuit podobnou knihu z nabídky více ne 19 milión titul. Plavký příběh ryb.


Léčebné Konopí

Řešení globálního oteplování. THC je nejznámjí a nejlépe prozkoumanou kanaboidní látkou konopí. Leo Landa eská. Candace Bushnell Ron Galotti. Jedná se o pehledný soubor vech dosavadních poznatk o psobení konopí na lovka a prokázaných léebných úincích. Léebné konopí v souasné medicínské praxi LANDA Leo JUICA Jan HANU Lumír Ondej HIB Radovan PECHÁKOVÁ Monika POCHOP Luká SLÁMA Ondej SLÍVA Jií ALOUN Jan ULCOVÁ Alexandra ZÁBRANSKÝ Tomá . Fyzika dnes nejbližší planeta. Léebné pouití konopí pedstavuje mimoádn diskutovanou problematiku. Kniha je urena lékam vech odborností kteí picházejí do kontaktu s nemocným a poskytuje jim . BDB.cz Databáze knih. Léebné konopí v souasné medicínské praxi a alích 160 000 kníh filmov CD so skvelými ZAVAMI. Léebné konopí v souasné medicínské praxi. Na závr jsou v textu uvedeny monosti pouití konopí a kanabinoid ve veterinární medicín. Jedna z kapitol je zamena na právní aspekty pouívání konopí pro léebné úely a jejich struný vývoj. Kobo vs Kindle Kanada. Léebné konopí v souasné medicínské praxi Jan Juica kolektiv Leo Landa Grada konopí. Kdo napsal knihu Léebné konopí v souasné medicínské praxi? Autorem je Leo Landa Jan Juica Kolektiv autor. Ochrana sociální DRM Rok vydání 2020 Poet stran 144 Jazyk cs Formát PDF2 Cena s DPH 254. Vylo 20200616. Kniha dále popisuje lékové formy které je v rámci lékaského pouití konopí moné pipravit a nadto poskytuje praktické rady jakým zpsobem je pípravky s obsahem konopí moné pedepsat vetn.

Hodinky oranžové knihy témata.


Čtečka knih PDF, epub, na google Léčebné konopí v současné medicínské praxi PDF. Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Jan Juřica, Leoš Landa.